حسن جلالی خسروشاهی صفحه شخصي
حسن جلالی خسروشاهی
899
آفلاین
5 سالها
5 سالها
5 سالها
0

اطلاعات تماس

حسن جلالی خسروشاهی
حسن
جلالی خسروشاهی
1370
دانشجوي كارشناسي
مکانیک
حرارت و سیالات
آزاد اسلامی
آزاد
88
دانشجويي
آذربايجان شرقي
تبریز

ليست دوستان

شما با كاربر ديگري ارتباط نداريد